Predsjednik SZG Daruvara gospodin Tihomir Djedović, sukladno Statutu i obavezama prema istome, te na osnovu donesenih Odluka na 18. Sjednici IO SZG Daruvara od 29.01.2021. godine pokreće postupak za održavanja Redovne izborne Skupštine Sportske zajednice Grada Daruvara.

U prilogu Vam je dio dokumenata: Poziv, Predstavnička punomoć i Prijedlog kandidata za mandatno razdoblje 2021-2025. godine. Izvješće o radu zajednice, Financijski izvještaj za 2020. godinu, Izvještaj NO SZG Daruvara ćemo Vam dostaviti u narednom periodu.

Molimo sve članove Skupštine Zajednice da svoju dokumentaciju predaju u datom roku (26.02.2021.godine do 12.00 sati), kako bi se za Redovnu izbornu Skupštinu pravovremeno pripremila sva dokumentacija:

  • Popis predstavnika klubova u mandatnom razdoblju 2021-2025.godina,
  • Glasački listići sa imenima kandidata za predsjednika Zajednice u mandatnom razdoblju 2021-2025.godina.  

 

U slučaju određenih postupaka vezanih za provođenje mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i mi smo primorani i obvezni držati se istih, stoga u istom terminu, uz određena ograničenja, mjere i najave ćemo održati u prostoru Gradske sportske dvorane, Samostanski prilaz 8, 43500 Daruvar.