2015.

 

2016.

 

2017.

 

2018.

 

2021.

 

2022.

 

2023.

Zapisnik Redovne Planske Skupštine SZG Daruvara 2022 1215