Poštovani članovi SZG Daruvara vezano za Odluku sa 18.Sjednice IO SZG Daruvara se raspisuje natječaj po „Programu javnih potreba u sportu za 2021. godinu“, što je naša obaveza, a koja je i propisana Uredbom Državnog ureda za udruge još 2015. godine, a istom nas obavezuje da to uradimo po propisanom redoslijedu i prema određenim obrascima.

Raspodjela i bodovanje rada sportskih udruga članica će dalje ići prema utvrđenom načinu donesenom Odlukom Skupštine SZG Daruvara, a ostali uvjeti su određeni samom Uredbom Državnog ureda za udruge, a usklađene su sa istim obrascima koje SZG Daruvara.

 

U prilogu su Vam :

 • JAVNI NATJEČAJ ZA ČLANICE SZG DARUVARA za prijavu programa /projekta javnih potreba u sportu Grada Daruvara za 2021.godinu
 • Upute za prijavitelje za 2021.godinu
 • Obrazac opisa programa/projekta
 • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora financiranja

 

Povratno ste nam dužni dostaviti do 04. ožujka 2021. godine :

 • Obrazac opisa programa/projekta
 • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora financiranja (posebno za sredstva kroz Kriterije, posebno za Manifestacije od interesa za grad Daruvar i posebno za sredstva sufinanciranja za upošljavanje ili naknadu djelatnika u sportu (trenera – tajnika).
 • Dokaz o transparentnom financijskom poslovanju (Financijsko izvješće za 2020.godinu – predano i ovjereno od strane FINA-e)

 

Bitna napomena:

 • Uz obrazac izjave o programu projektu udruge financiranim iz javnih izvora financiranja, a vezan za upošljavanje ili naknadu uposleniku djelatnika u sportu dostaviti i nacrt ugovora ili već postojeći ugovor sa uposlenikom, te podatke vezane za sufinanciranje tog projekta (razliku obaveza koje će udruga podmirivati iz vlastitih sredstava).
 • Naknadno po provođenju postupka mi ćemo Vam sukladno projektima dostaviti: Ugovor ili Ugovore  o korištenju i dodjeli financijskih sredstava za 2021. godinu

 

Nakon rasprave na 18. Sjednici IO SZG Daruvara isto tako je donesena Odluka, da neovisno o potpisivanju Ugovora i proceduri oko Natječaja o javnim potrebama u sportu za 2021. godinu klubovi koji nisu u mogućnosti pratiti svoje obveze prema potraživanjima će dobiti avansne uplate sa obvezom da će učestvovati u Natječaju i potpisati Ugovor sa SZG Daruvara.

 

Za dodjelu tih sredstava tajništvu je potrebno dostaviti:

 • kopije računa-potraživanja,
 • kopiju ugovora o radu i obračun plaće za traženi termin,
 • izvadak računa banke sa datumom potraživanja koji dokazuje da niste u mogućnosti podmiriti obaveze.

 

Sve udruge članice koje žele učestvovati u programima / projektima koje raspisuje SZG Daruvara su dužne i obavezale su se ugovorom iz 2020. godine o ispunjavanju svih obaveza iz ugovora su dužne:

 • dostaviti određene izvještaje u rokovima do 28.veljače 2021. godine,
 • dostaviti Zapisnike sa zadnjih održanih Skupština svojih sportskih udruga sa pratećim dokumentima,
 • potpisati Aneks ugovora iz 2020. godine zbog Rebalansa Proračuna grada Daruvara, a time i Rebalansa Financijskog plana SZG Daruvara za 2020.godinu,
 • podmiriti sve obaveze i davanja u 2020. godini proizašle iz izdanih računa (preboja) od strane SZG Daruvara od strane korisnika objekata kojima upravlja Zajednica.

 

Za svu pomoć i pitanja za Vas je na raspolaganju tajništvo SZG Daruvara  na e-mail sportska.zajednica.grada.daruvara@bj.t-com.hr,  tel. 043/331-027 ili mob. 098/782-204.