SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA DARUVARA – 2017. godina

Predsjednik:
Tihomir Djedović, 52.samostalnog bataljuna 1, Daruvar, mob. 091/150-0203
e-mail: tihomir.djedovic@bj.t-com.hr

Dopredsjednik:
Igor Kroužil, A.M.Reljkovića 33, Daruvar, mob.098/950-8192
e-mail: krouzil@gmail.com

Tajnik:
Miroslav Lončar, Češke brigade 32, Daruvar, mob. 098/782-204,
tel.043/333-547, e-mail: miroslav.loncar@bj.t-com.hr

Članovi Izvršnog odbora Sportske zajednice Grada Daruvara;
Zoran Grkinić, Ivana Mažuranića 28, Daruvar, mob.095/400-6004
tel.043/331-842, e-mail; zgrkinic@gmail.com
Jožica Mudri, Matije Gupca 134A, Daruvar, mob.098/799-427,
tel.335-586, e-mail: jozicamudri@gmail.com
Luka Ogrizek, Češke brigade 7, Daruvar, mob.098/171-0241
e-mail: ogrizek.luka@gmail.com
Staša Šimunović, Vladimira Nazora 6, Daruvar, mob.099/6910-264
e-mail: klub.skok.daruvar@gmail.com

Predstavnik Grada Daruvara u IO SZG Daruvara: trenutno nema

Članovi Nadzornog odbora SZG Daruvara:
Josip Rašić
Marijan Prević
Siniša Ludoški

Objekti kojim upravlja:

Gradska sportska dvorana, Samostanski prilaz 8, tel.043 331-097
Domari:
Oto Maha, mob.099/782-3327
Mladen Rajlić , mob.098/627-826

Objekt „Sokol“, Trg Presvetog Trojstva 5, tel.043/333-297
Domar: Ante Lučić, mob.098/935-4481