Danas su Vam prebačena financijska sredstva što je zadnja isplata u 2020. godini. Prema tabelarnom prikazu u prilogu se vidi koja su sredstva i kako raspoređena tijekom 2020. godine.

Na osnovu situacije u kojoj smo se našli zbog pandemije COVID-19 nisu sva sredstva uplaćena u 100% iznosu, u ovome mjesecu su usklađeni odnosi na 70 % planiranih sredstava prema sportskim klubovima, izuzev HNK Daruvar 83 % plana, TK Feniks 91 % plana i DDS 1885 82 %, (oni su ostvarili dodatna sredstva koji je Grad Daruvar uplatio na osnovu priloženih računa i potreba plaća u travnju i svibnju 2020.).

Isto tako su usklađeni i troškovi korištenja Gradske sportske dvorane OK i RK Daruvar na 70 % od ukupnog plana tj. umjesto 130.000,00 kn preboj će iznositi iznos od 91.002,33 kn.

Sportska zajednica je sa gradom Daruvarom potpisala Aneks Ugovora vezan za Javne potrebe u sportu Grada Daruvara za 2020. godinu i iznosi 891.506,00 kn u odnosu na plan 950.00,00 kn, te su financijska sredstva u potpunosti prebačena prema SZG Daruvara, a sukladno našim ugovorima mi prema Vama.

Zbog smanjenja sredstava i svih drugih aktivnosti i mi smo dužni u suradnji sa Vama dostaviti Vam Anekse ugovora, a iste ćemo Vam dostaviti na uvid i potpis u narednom periodu.