Rokovi za dostavu dokumentacije:

 1. Predstavnička punomoć i prijedlog za predsjednika SZG Daruvara rok 26. veljače 2021. do 12.00 sati (petak – sutra), sjednica Izborne Skupštine se održava 05. ožujka 2021. godine (petak za tjedan dana), tajništvo je obvezno da pripremi u tih tjedan dana svu potrebnu dokumentaciju za sjednicu Izborne Skupštine, sa imenima novih predstavnika sportskih udruga članica Skupštine, te glasačke listiće sa prijedlozima kandidata.

Do sada svoje predstavnike za članove Skupštine u mandatu 2021. – 2025. su dostavili:

 1. Športsko-ribolovno društvo Toplica – 1 predstavnika
 2. Društvo daruvarskih strijelaca 1885 – 1 predstavnika
 3. Predstavnik profesora TZK – 1 predstavnik
 4. Rukometni klub Daruvar – 2 predstavnika
 5. Teniski klub Feniks – 2 predstavnika
 6. Stolnoteniski klub Daruvar – 1 predstavnika
 7. Hrvatski karate klub Slavko Krivski – Termal Daruvar – 2 predstavnika
 8. Grad Daruvar – 1 predstavnika
 9. Odbojkaški klub Daruvar – 2 predstavnika

te Vas molimo da dostavite svoje predstavnike:

 1. Hrvatski nogometni klub Daruvar – 2 predstavnika
 2. Hrvatski amaterski tenis klub Daruvar – 1 predstavnika
 3. Aikido društvo Daruvar – 1 predstavnika
 4. Aero klub Daruvar – 1 predstavnika
 5. Klub SKOK – 1 predstavnika
 6. USROSI – 1 predstavnika
 7. HVIDRA – 1 predstavnika
 8. Planinarsko društvo Petrov vrh – 1 predstavnika

Isto tako Vas molimo za dostavu dokumentacije po otvorenom natječaju Javnih potreba u sportu za 2021. godinu, a svoje kandidature i dostavljenu dokumentaciju su izvršili:

 1. DDS 1885 Daruvar,
 2. HATK Daruvar,
 3. TK Feniks,
 4. HKK S.Krivski-Termal Daruvar.

Rok za dostavu dokumentacije po natječajima je 04.03.2021. godine (četvrtak).

U privitku su Vam još dva obrasca i isti su vezani za potpisivanje Ugovora sa SZG Daruvara, te Vas molimo da iste popunite i dostavite ovjerene na mail SZG Daruvara do 15. ožujka 2021. godine.