Raspodjela za rad klubova po privremenom financiranju za 2017.godinu, na osnovu donesenog Proračuna Grada Daruvara i izdvajanja za Javne potrebe u sportu u 2017.godini, u skladu sa bodovanjem, važećim Kriterijima i Vašom dostavljenom dokumentacijom.

SZG Daruvara će u narednih šest mjeseci prema donesenom Proračunu za svoj rad i rad klubova članova dobiti 400.000,00 kn (sveukupan plan za 2017.godinu 640.000,00 kn), što je 24,71% manje u odnosu na naš Financijski plan za 2017.godinu, donesen u prosincu 2016.godine.

Predsjedavajući i Izvršni odbor SZG Daruvara će svakako organizirati nakon ljetne stanke i godišnjih odmora tematsku Skupštinu vezanu za Rebalans financijskog plana u 2017.godini, te će se donesti konačni Financijski plan za 2017.godinu.