Proračun Grada Daruvara nije prošao Sjednicu gradskog vijeća, tako da planska sredstva donesena na Izvanrednoj Skupštini SZG Daruvara održanoj 27.12.2016.godine nisu prošla potrebnu proceduru tj. usvajanje na Gradskom vijeću… U razgovoru predsjednika zajednice gospodinom Tihomirom Horvatom sa povjerenicom Vlade Republike Hrvatske gospođom Snježanom Hopp, struč.spec.oec i pročelnicima u Gradu Daruvaru je postignut dogovor da se u prva tri mjeseca 2017.godine SZG Daruvara financira prema Privremenom financijskom planu, a sveukupni planirani iznos je 120.000,00 kuna za prva tri mjeseca. Prioritet istoga su Bruto plaće tri djelatnika (15.152,62 kn mjesečno), te „hladni pogon“ tj. osnovni troškovi klubova, da se isti ne ugase /režijski troškovi objekata i nužni troškovi …./. Na osnovu istoga IO SZG Daruvara je dana 20.02.2017.godine donesao na 48.Sjednici IO, da se klubovima prebace „Sredstva za održavanje rada klubova, privremeno financiranje, a na osnovu raspodjele iz 2016.godine“.