Zagreb, 5. rujna 2017. –  Središnji državni ured za šport (SDUŠ) odlučio je proširiti pravo sportaša studenata na subvenciju školarine i za one koji će studirati na privatnim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj 2017./2018. godini.

Prema odluci SDUŠ-a pravo na subvenciju imaju redovni i  izvanredni studenti na bilo kojem državnom i privatnom visokom učilištu u Hrvatskoj a rok prijave je 26. rujna 2017. Uvjet je da su nastupajući za Republiku Hrvatsku osvojili medalju na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama i Olimpijskim igrama gluhih.

Potvrdu o osvajanju medalja na Olimpijskim igrama (OI) sportaš može dobiti od Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) podnošenjem zahtjeva za izdavanje takve potvrde.

(hoo/rj)

Izmjena Natječaja za dodjelu subvencija
Obrazac za prijavu na Natječaj za dodjelu subvencija

http://www.hoo.hr/hr/olimpizam/olimpijske-vijesti/4912-sdus-prosirenje-prava-na-subvenciju-studentske-skolarine