Natječaj je otvoren do 16.4.2021. i ispunjava se samo dokument Obrasci – PZ za program Aktivne zajednice 2021. Ne ispunjavati Obrazac Izvješće, taj obrazac ispunjavaju korisnici koji budu uvršteni u program.

Programski zahtjevi nalaze se u obliku Excel tablice – 1 dokument, a kada ga otvorite sadrži 4 radna lista tj .Obrazac 1., Obrazac 2., Obrazac 3. i Obrazac 4. Programski zahtjev koji ulazi u razmatranje za uvrštenje u Program mora sadržavati sva četiri ispunjena obrasca i priloženu ponudu. Ponudu/e molimo priložiti na kraj dokumenta, ne ulagati u Obrasce.

Ako se prilaže više ponuda od različitih dobavljača, artikli iz svih ponuda se upisuju u jedan Obrazac 2.- Troškovnik i na kraju se izračunava ukupan iznos. Svaki programski zahtjev treba imati samo jedan Troškovnik u koji su upisani svi artikli sa svih ponuda, a ne za svaku ponudu poseban Troškovnik.

Ovisno tko je partner u Programu, tako se i ispunjava i obrazac 3. – Jamstvo. Ako je partner Športska zajednica, ispunjava se Jamstvo Športske zajednice (str.1) i prilaže izvadak iz stranice Programa javnih potreba(PJP), ako je partner netko drugi (klub, tvrtka, ostali..) ispunjava se Jamstvo Partnera.(str 2.) Ako ima više ponuda, za svaku ponudu se na obrascu Jamstva izračunava iznos koji ŠZ ili Partner plaća dobavljaču.

Molim dostavljati original programskog zahtjeva sa potpisom i pečatom Športske zajednice i korisnika programa, ne kopiju prve strane.