Poštovani članovi SZG Daruvara, poštovani korisnici Gradske sportske dvorane, na osnovu „Preporuke za održavanje športskih natjecanja u zatvorenim športskim objektima uz prisutnost gledateljstva“, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 17.lipnja 2020. godine, želimo Vas izvijestiti da sukladno istoj odluci ste dužni kao korisnici ili organizatori športskih natjecanja aktivno sudjelovati u provođenju mjera iz preporuka nadležnog tijela.

Mi se ne želimo isključiti u odgovornosti i u onom dijelu u kojem smo u mogućnosti osigurati tražene uvjete, ali isto tako očekujemo da zajednički, planski i odgovorno u potpunoj suradnji uz sve potrebne uvjete organiziramo Vama bitna sportska događanja.

Sve aktivnosti, kao i do sada, a odnose se na treninge, trening utakmice će se održavati bez prisutnosti osoba koje nisu službeno uključene u održavanje istih, naravno uz korištenje svih uvjeta danih preporukama HZJZ.

U slučaju da želite uključiti gledateljstvo u održavanje „trening utakmica“ dužni ste osigurati uvijete iz preporuka od 17.06.2020.godine, točka 4. a odnosi se na Gledateljstvo, i iz točke 1. Prostorno-organizacijski uvjeti objekta, dio vezan za Dezinficijens za opremu (kako svoju tako i gostujuću), Evidenciju (svoju i gostujuću), Raspored i Plan i prioriteta.

Vezano za već navedeno neophodno je ranije održati sastanak između organizatora i pravne osobe koja upravlja objektom, kako bi se dogovorili svi potrebni uvjeti, o čemu će se napraviti zapisnik (ugovor) sa točno razrađenim svim uvjetima i zaduženjima poimenično.