Članovi SZG Daruvara vezano za Odluku sa 04. Sjednice IO SZG Daruvara se raspisuje natječaj po „Programu javnih potreba u sportu za 2022. godinu“, što je naša obaveza, a koja je i propisana Uredbom Državnog ureda za udruge iz 2015. godine, a istom nas obavezuje da to uradimo po propisanom redoslijedu i prema određenim obrascima.

Raspodjela i bodovanje rada sportskih udruga članica će dalje ići prema utvrđenom načinu donesenom Odlukom Skupštine SZG Daruvara, a ostali uvjeti su određeni samom Uredbom Državnog ureda za udruge, a usklađene su sa istim obrascima koje SZG Daruvara.

 

U prilogu su Vam :

 • JAVNI NATJEČAJ ZA ČLANICE SZG DARUVARA za prijavu programa /projekta javnih potreba u sportu Grada Daruvara za 2022. godinu
 • Upute za prijavitelje za 2022. godinu
 • Obrazac opisa programa/projekta
 • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora financiranja

 

Povratno ste nam dužni dostaviti do 30. siječnja 2022. godine :

 • Obrazac opisa programa/projekta
 • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora financiranja (posebno za sredstva kroz Kriterije, posebno za Manifestacije od interesa za grad Daruvar i posebno za sredstva sufinanciranja za naknadu djelatnika u sportu (trenera – tajnika).
 • Dokaz o transparentnom financijskom poslovanju (Financijsko izvješće za 2021. godinu – predano i ovjereno od strane FINA-e do 01.ožujka 2022.godine.)

 

Bitna napomena:

 • Uz obrazac izjave o programu projektu udruge financiranim iz javnih izvora financiranja, a vezan za naknadu uposleniku djelatnika u sportu dostaviti i nacrt ugovora ili već postojeći ugovor sa uposlenikom, te podatke vezane za sufinanciranje tog projekta (razliku obaveza koje će udruga podmirivati iz vlastitih sredstava).
 • Naknadno po provođenju postupka mi ćemo Vam sukladno projektima dostaviti: Ugovor ili Ugovore  o korištenju i dodjeli financijskih sredstava za 2022. godinu

 

Sve udruge članice koje žele učestvovati u programima / projektima koje raspisuje SZG Daruvara su dužne i obavezale su se ugovorom iz 2021. godine o ispunjavanju svih obaveza iz ugovora su dužne:

 • dostaviti određene izvještaje u rokovima do 28. veljače 2022. godine,
 • dostaviti Zapisnike sa zadnjih održanih Skupština svojih sportskih udruga sa pratećim dokumentima,
 • podmiriti sve obaveze i davanja u 2021. godini proizašle iz izdanih računa (preboja) od strane SZG Daruvara od strane korisnika objekata kojima upravlja Zajednica.

 

Za svu pomoć i pitanja za Vas je na raspolaganju tajništvo SZG Daruvara  na e-mail sportska.zajednica.grada.daruvara@bj.t-com.hr,  tel. 043/331-027 ili mob. 098/782-204.