Za 2019. godinu smo Vam dogovorili liječničke preglede sportaša amatera u suradnji sa Ordinacijom medicine rada i sporta iz Ivanić Grada, te Vam šaljemo dokumentaciju vezanu za iste. Ako ima zainteresiranih sportskih udruga koje nisu prošle godine bile na pregledu i nisu uvrštene u raspored, neovisno o tome neka se prijave, naknadno ćemo ih uvrstiti. Popis članova za liječničke preglede ste dužni svi dostaviti u digitalnom obliku (prema Zajednici), a zdravstvene ankete sportaša samo oni koji prvi put dolaze na pregled i isti ponesti sa sobom.