Potpuna dokumentacija u digitalnom obliku za Skupštinu SZG Daruvara koja se održava 10. prosinca 2018. godine (ponedjeljak) u prostoru Grada Daruvara (gradska vijećnica), Trg kralja Tomislava 14, sa početkom u 17.00 sati.

Iste dokumente ćete dobiti u pisanom obliku prije same sjednice. Molimo Vas da samo u slučaju da su izabrani predstavnici (mandat 2017/21), spriječeni, da za možebitne zamjene predstavnika dostavite punomoć na sjednicu Skupštine, a ranije o tome izvijestite tajništvo SZG Daruvara.