16pro/16

Izbor sportaša za 2016. godinu

U prilogu Vam je dokumentacija vezana za Izbor sportaša, sportskih ekipa i djelatnika Grada Daruvara u izboru SZG Daruvara za 2016.godinu. Molimo Vas da se pridržavate rokova i dokumentacije koja je neophodna da se Vaš prijedlog uvrsti u izbor.

16pro/16

Poziv na izvarednu skupštinu

Izvanredna Skupština SZG Daruvara će ipak biti održana na drugoj lokaciji, gdje će domaćin ŠRD „Toplica“ Daruvar organizirati i svečani domjenak za uzvanike. Molimo Vas da o tome izvijestite Vaše predstavnike. Termin i dalje ostaje 27.12.2016.godine (utorak) u 18.00 sati.