Poštovani članovi Sportske zajednice Grada Daruvara,

pozivamo Vas na Redovnu izvještajnu Skupštinu SZG Daruvara, koja će se održati 11.lipnja 2024. godine (utorak) u prostoru učionice u Gradskoj sportskoj dvorani (Samostanski prilaz 8, 43500 Daruvar) sa početkom u 21.00 sati.

Sva dokumentacija vezana za predstojeću Skupštinu Vam se nalazi u prilogu ovom pozivu.