03velj/21

Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu

Poštovani članovi SZG Daruvara vezano za Odluku sa 18.Sjednice IO SZG Daruvara se raspisuje natječaj po „Programu javnih potreba u sportu za 2021. godinu“, što je naša obaveza, a koja je i propisana Uredbom Državnog ureda za udruge još 2015. godine, a istom nas obavezuje da to uradimo po propisanom redoslijedu i prema određenim obrascima.

Raspodjela i bodovanje rada sportskih udruga članica će dalje ići prema utvrđenom načinu donesenom Odlukom Skupštine SZG Daruvara, a ostali uvjeti su određeni samom Uredbom Državnog ureda za udruge, a usklađene su sa istim obrascima koje SZG Daruvara. Opširnije ...