03velj/21

Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu

Poštovani članovi SZG Daruvara vezano za Odluku sa 18.Sjednice IO SZG Daruvara se raspisuje natječaj po „Programu javnih potreba u sportu za 2021. godinu“, što je naša obaveza, a koja je i propisana Uredbom Državnog ureda za udruge još 2015. godine, a istom nas obavezuje da to uradimo po propisanom redoslijedu i prema određenim obrascima.

Raspodjela i bodovanje rada sportskih udruga članica će dalje ići prema utvrđenom načinu donesenom Odlukom Skupštine SZG Daruvara, a ostali uvjeti su određeni samom Uredbom Državnog ureda za udruge, a usklađene su sa istim obrascima koje SZG Daruvara. Opširnije ...

02velj/21

Redovna izborna Skupština

Predsjednik SZG Daruvara gospodin Tihomir Djedović, sukladno Statutu i obavezama prema istome, te na osnovu donesenih Odluka na 18. Sjednici IO SZG Daruvara od 29.01.2021. godine pokreće postupak za održavanja Redovne izborne Skupštine Sportske zajednice Grada Daruvara.

U prilogu Vam je dio dokumenata: Poziv, Predstavnička punomoć i Prijedlog kandidata za mandatno razdoblje 2021-2025. godine. Izvješće o radu zajednice, Financijski izvještaj za 2020. godinu, Izvještaj NO SZG Daruvara ćemo Vam dostaviti u narednom periodu. Opširnije ...

12pro/20

Tabelarni prikaz zadnje isplate financijskih sredstava u 2020. godini

Danas su Vam prebačena financijska sredstva što je zadnja isplata u 2020. godini. Prema tabelarnom prikazu u prilogu se vidi koja su sredstva i kako raspoređena tijekom 2020. godine.

Na osnovu situacije u kojoj smo se našli zbog pandemije COVID-19 nisu sva sredstva uplaćena u 100% iznosu, u ovome mjesecu su usklađeni odnosi na 70 % planiranih sredstava prema sportskim klubovima, izuzev HNK Daruvar 83 % plana, TK Feniks 91 % plana i DDS 1885 82 %, (oni su ostvarili dodatna sredstva koji je Grad Daruvar uplatio na osnovu priloženih računa i potreba plaća u travnju i svibnju 2020.). Opširnije ...